Blog > Komentarze do wpisu
Jak wygląda szkolenie?

Szkolenia kadr odbywają się nie tak jak zwykłe szkolenia BHP w ciasnych klitkach na zapleczu, ale w specjalnie zarezerwowanych na ten cel hotelach, pensjonatach, czy profesjonalnych salach konferencyjnych. Zwykle jest to także okazja do tego, aby zintegrować zespół pracujący ze sobą na co dzień, ale nie mający dotychczas okazji do tego, aby spędzić ze sobą więcej czasu po godzinach pracy. Prężnie działającym koncernom zależy na ogół na tym, aby w firmie panowała dobra atmosfera i współpraca przebiegała bez konfliktów, które oczywiście negatywnie odbijają się na efektywności. Szkolenia również mają na to wpływ i mogą zmienić spojrzenie szefa na swoich podwładnych. Wszystko wiąże się z odpowiednim ukierunkowaniem działań i skupieniem się na celu, a nie na prywatnych animozjach. Szkolenia biznesowe pokazują w jaki sposób zyskiwać przychylność potencjalnych kontrahentów nawet w sytuacji, gdy wydaje się to praktycznie niemożliwe. Często na tego rodzaju wykłady zapraszani są ludzie mediów, którzy opowiadają nie tylko o swojej karierze w telewizji, ale również o tym jak radzą sobie w sytuacjach podbramkowych i jak kształtują swój wizerunek osoby publicznej. Takie rady bywają bardzo cenne nawet dla pracowników innych branż.

sobota, 04 lipca 2009, szkoleniabiznesowe